Onze missie is een bijdrage leveren aan de gezondheid van Nederland. Met betaalbare huisvesting voor eerstelijnszorgverleners in een toekomstbestendig, duurzaam en gezond gebouw. Met slimme oplossingen bedacht vanuit de praktijk hebben wij oplossingen voor complexe vastgoed en financieringsvraagstukken.

Dit doen wij door met eerstelijnszorgverleners en financierders in co-creatie toekomstbestendig te innoveren. En door kennis te delen met gemeente en maatschappelijke organisaties. Zo werken wij aan huisvestingsconcepten die duurzaam te exploiteren zijn.

Maatschappelijk Zorg Vastgoed is in 2016 opgericht. Steeds vaker kregen wij vragen van eerstelijnszorgverleners die een eerstelijnscentrum wilde opzetten maar dit niet met eigen financiële middelen wilde doen. Dankzij de jarenlange ervaring met de ontwikkeling van gezondheidscentra hebben wij een aantal slimme financiële concepten ontwikkeld. Waarmee we eerstelijnszorgprofessionals de mogelijkheid bieden om praktijkruimte te kunnen huren in het nieuwe centrum. Waarbij een optimaal model voor eindgebruikers en beleggers gegarandeerd is.

Wij zijn ons bewust van onze rol en impact op de maatschappij. De gebouwen die wij ontwikkelen hebben impact op mens en milieu. We creëren een leefomgeving waar eerstelijnszorgverleners hun vak kunnen uitoefenen. En goede zorg kunnen verlenen aan de mensen in hun wijk. In een gebouw dat toegankelijk, gezond en duurzaam is. Met flexibiliteit om mee te veranderen met de toekomst.