Vaak is het onduidelijk of een plan haalbaar is. Met onze huisvestingsscan heeft u heel snel duidelijkheid over de praktische en financiële haalbaarheid van uw plan. Wij beoordelen de financiële, ruimtelijke en kwalitatieve haalbaarheid van het plan en geven inzicht in uw toekomstige huurprijs.  Zo weet u direct of uw plan haalbaar is in relatie tot stichtingskosten, opleverniveau en huisvestingslasten.

De eerste stap is dat wij bij u langskomen om uw plan te bespreken. Daarna doen wij een check of de gekozen locatie of pand geschikt is om te transformeren naar een gezondheidscentrum of multifunctioneel centrum. Vervolgens bekijken wij of het programma van eisen compleet is en wat de financiële haalbaarheid is van het plan. Op basis van deze analyse komen wij met een advies voor een vervolgtraject en een berekening van uw toekomstige huisvestingslasten. Zo heeft u ook direct inzicht uw toekomstige huurprijs. 

Heeft u een plan waar u graag een second opinion voor wilt? Ook daarin kunnen wij met u meekijken. Neem contact met ons op en vraag de huisvestingsscan aan!